VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Top Honor Champions

Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token
⚜️⚜️Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token 🔸LƯU Ý: Player sẽ phải tải thêm patch cho client tại mục 4 của: https://wotlk.viet-wow
Read More »
⚜️Event Celestial Gift!⚜️
Event mừng Tết Âm dành cho các members server Lich King
Read More »
Giờ đã có thể kiếm được VietWow Gems từ Emblem of Triumph và Honor Points
Từ 01/01/2019 bạn có thể đổi Emblem of Triumph và Honor Points sang VietWow Gems, bạn có thể đổi tại NPC VietWow Services nằm tại khu vực shop ở Dalaran
Read More »
Thông báo về việc Reset Emblem of Triumph
Vào 12h trưa ngày 31/12/2018. BQT sẽ tiến hành Reset Emblem of Triumph để phục vụ 1 số sự kiện ingame lâu dài
Read More »