VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Top Honor Champions

Giờ đã có thể kiếm được VietWow Gems từ Emblem of Triumph và Honor Points
Từ 01/01/2019 bạn có thể đổi Emblem of Triumph và Honor Points sang VietWow Gems, bạn có thể đổi tại NPC VietWow Services nằm tại khu vực shop ở Dalaran
Read More »
Thông báo về việc Reset Emblem of Triumph
Vào 12h trưa ngày 31/12/2018. BQT sẽ tiến hành Reset Emblem of Triumph để phục vụ 1 số sự kiện ingame lâu dài
Read More »
Cập nhật Gear Relentless Gladiator
Server sẽ cập nhật gear Relentless Gladiator vào rạng sáng ngày 31/12/2018. Do đó PvP Token và Honor Point sẽ bị Reset, các bạn tranh thủ xài để không bị lãng phí
Read More »
Thông báo về việc thay đổi VietWow Gem
Hiện tại do chức năng transfer vpoint đã được đi vào hoạt động vậy nên BQT xin thông báo từ ngày 27/12/2018. VietWow Gems sẽ trở thành Soulbound
Read More »