VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Top Honor Champions

Hỗ trợ transfer nhân vật về VietWow Server
BQT Viet-WoW xin trân trọng giới thiệu sự kiện có một không hai
Read More »
Server Update 25/12/2018
Server đã hoàn thành việc cập nhật Server mới để phục vụ cho việc trải nghiệm khi chơi game của các bạn không bị ảnh hưởng bởi lag và delay
Read More »
VietWow Wrath of The Lich King
Thông tin server: Server instant 80 progressive realm (Max weapon skills, defense skills, riding skills up to 225, auto learn skills). Patch: 3.3.5a (Wrath of the Lich King)
Read More »