VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Giờ đã có thể kiếm được VietWow Gems từ Emblem of Triumph và Honor Points

  • Posted at
  • 04-01-2019
Đã có cơ chế farm ko ngừng nghỉ dành cho những nông dân chân chính rồi nhé ^^

Từ 01/01/2019 bạn có thể đổi Emblem of Triumph và Honor Points sang VietWow Gems, bạn có thể đổi tại NPC VietWow Services nằm tại khu vực shop ở Dalaran.

Đã có cơ chế farm ko ngừng nghỉ dành cho những nông dân chân chính rồi nhé ^^.