VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Hỗ trợ transfer nhân vật về VietWow Server

  • Posted at
  • 25-12-2018
BQT Viet-WoW xin trân trọng giới thiệu sự kiện có một không hai. Nhằm tạo điều kiện cho tất cả người chơi được trải nghiệm phiên bản WotLK tốt nhất tại Việt Nam, Viet-WoW quyết định giúp đỡ các veteran dưới hình thức là các gói hỗ trợ sau:

BQT Viet-WoW xin trân trọng giới thiệu sự kiện có một không hai. Nhằm tạo điều kiện cho tất cả người chơi được trải nghiệm phiên bản WotLK tốt nhất tại Việt Nam, Viet-WoW quyết định giúp đỡ các veteran dưới hình thức là các gói hỗ trợ sau:

  • Gói 1: Nhân vật đạt thành tích hạ gục các boss Professor Purtricide/Blood Queen Lana’thel/Sindragosa/The Lich King (10/25man heroic) sẽ được hỗ trợ set item ilvl <=245, tối đa 17 epic item, 1000 gold và x4 Frostweave Bag(20 slot).
  • Gói 2: Nhân vật đạt thành tích hạ gục các boss Professor Purtricide/Blood Queen Lana’thel/Sindragosa/The Lich King (10/25man normal) sẽ được hỗ trợ set item ilvl <=239, tối đa 17 item, 1000 gold và x4 Frostweave Bag(20 slot).
  • Gói 3: Nhân vật đạt thành tích hạ gục boss Icecrown Citadel bất kì sẽ được hỗ trợ set item ilvl <=232, tối đa 17 item, 1000 gold và x4 Frostweave Bag(20 slot).
  • Gói 4: Nhân vật đạt thành tích hạ gục boss raid WotLK bất kì sẽ được hỗ trợ set item ilvl <=226, tối đa 17 item và x4 Frostweave Bag(20 slot).

--------------------------------------------------------

 

ĐẶC BIỆT đối với các veteran tham dự theo team >5 người sẽ được thêm ưu đãi instant 2 primary profession.

LƯU Ý: Chỉ hỗ trợ cho character thuộc các server Việt Nam, Warmane, Dalaran và Retail.

-------------------------------------------------------

 

Form đăng ký:

  • Screenshot achievement tương ứng với gói hỗ trợ đăng ký kèm theo. Screenshot phải bao gồm announcement của server trên chatbox. Đối với wowvn thì BQT có thể confirm dựa trên tên character và tên Guild, không cần có phần announcement của server nhưng achievement vẫn phải có. Những hồ sơ có hình ảnh không hợp lệ sẽ bị hủy.
  • Tên character nhận quà.
  • Item list(link lấy từ wotlk.evowow.com, lập bằng Excel hoac Text Document). Item không được chọn Legendary. File sẽ đc kiểm duyệt, nếu có item nào không đúng với gói đăng ký sẽ bị hủy hồ sơ.
  • Submit form đăng ký tại channel #event-entry của Discord server.