VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

How to Install

Hướng dẫn tải game: 

1. Link download cây nhà lá vườn FULL:  https://goo.gl/LZVLXu hoặc tại ĐÂY nếu link đầu bị Limit

2. Download rồi giải nén sau file

 

3. Mở file realmlist bằng notepad trong Wrath of the Lich King 3.3.5a\Data\enUS

Xóa toàn bộ và thay bằng dòng này

set realmlist realm-frostmourne.viet-wow.com

 

4. Để chơi tại VietWow mà Client không bị crash / lỗi / bug client thì các bạn cần phải tải file NÀY

Các bạn tải file VietWow335a-Patch_01242019.zip vào thư mục của VietWow, rồi chọn Extract Here, rồi chọn "yes to all" nếu được hỏi "confirm replace"


5.  Open File wow.exe để vào game với tài khoản ( Sử dụng tài khoản để đăng nhập, không phải email) đã đăng kí tại http://wotlk.viet-wow.com/