VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

How to Install

Hướng dẫn tải game: 

1. Link download cây nhà lá vườn FULL:  https://goo.gl/LZVLXu

2. Download rồi giải nén sau file

 

3. Mở file realmlist bằng notepad trong Wrath of the Lich King 3.3.5a\Data\enUS

Xóa toàn bộ và thay bằng dòng này

 set realmlist realm-frostmourne.viet-wow.com

 

4. Hiển thị giá của Shop ingame cũng như fix 1 vài lỗi hiển thị liên quan đến Token khi chơi tại Server VietWow

Các bạn tải patch-v.MPQ ( cập nhật 18-09-2018 ) : https://mega.nz/#!yUkDVC4K!c0xEaq5p1RHaRPw7yi_m9HOsHFZoquUGRP1cTEiXHKg​
Sau đó copy vào thư mục Data của Wrath of The Lich King Client. Xóa cache rồi sau đó vào game, sẽ không bị lỗi mất giá shop ingame

5.  Open File wow.exe để vào game với tài khoản ( Sử dụng tài khoản để đăng nhập, không phải email) đã đăng kí tại http://wotlk.viet-wow.com/ 

 

6. Nâng cao dành cho người yêu màu hường:
Hướng dẫn nâng cấp hình ảnh FULL HD Legion: 

http://forum.viet-wow.com/viewtopic.php?f=8&t=910