VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

VietWow Wrath of The Lich King
VietWow Wrath of The Lich King
 • By Admin
 • 800
 • 24-Dec-2018
Thông tin server: Server instant 80 progressive realm (Max weapon skills, defense skills, riding skills up to 225, auto learn skills). Patch: 3.3.5a (Wrath of the Lich King)
Server Update 25/12/2018
Server Update 25/12/2018
 • By Admin
 • 800
 • 25-Dec-2018
Server đã hoàn thành việc cập nhật Server mới để phục vụ cho việc trải nghiệm khi chơi game của các bạn không bị ảnh hưởng bởi lag và delay
Thông báo về việc thay đổi VietWow Gem
Thông báo về việc thay đổi VietWow Gem
 • By Admin
 • 800
 • 26-Dec-2018
Hiện tại do chức năng transfer vpoint đã được đi vào hoạt động vậy nên BQT xin thông báo từ ngày 27/12/2018. VietWow Gems sẽ trở thành Soulbound
Cập nhật Gear Relentless Gladiator
Cập nhật Gear Relentless Gladiator
 • By Admin
 • 800
 • 29-Dec-2018
Server sẽ cập nhật gear Relentless Gladiator vào rạng sáng ngày 31/12/2018. Do đó PvP Token và Honor Point sẽ bị Reset, các bạn tranh thủ xài để không bị lãng phí
Thông báo về việc Reset Emblem of Triumph
Thông báo về việc Reset Emblem of Triumph
 • By Admin
 • 800
 • 30-Dec-2018
Vào 12h trưa ngày 31/12/2018. BQT sẽ tiến hành Reset Emblem of Triumph để phục vụ 1 số sự kiện ingame lâu dài
Giờ đã có thể kiếm được VietWow Gems từ Emblem of Triumph và Honor Points
Giờ đã có thể kiếm được VietWow Gems từ Emblem of Triumph và Honor Points
 • By Admin
 • 800
 • 04-Jan-2019
Từ 01/01/2019 bạn có thể đổi Emblem of Triumph và Honor Points sang VietWow Gems, bạn có thể đổi tại NPC VietWow Services nằm tại khu vực shop ở Dalaran