VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Server Update 25/12/2018

  • Posted at
  • 25-12-2018
Server đã hoàn thành việc cập nhật Server mới để phục vụ cho việc trải nghiệm khi chơi game của các bạn không bị ảnh hưởng bởi lag và delay. Website mới cũng đã được đưa vào hoạt động với nhiều tính năng hỗ trợ người chơi tại VietWow.

Server đã hoàn thành việc cập nhật Server mới để phục vụ cho việc trải nghiệm khi chơi game của các bạn không bị ảnh hưởng bởi lag và delay. Website mới cũng đã được đưa vào hoạt động với nhiều tính năng hỗ trợ người chơi tại VietWow.

Lưu ý, các bạn cần phải thay đổi Realmlist để vào được Server.

set realmlist realm-frostmourne.viet-wow.com

T/M BQT