VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Server Update 24/12/2018
Server Update 24/12/2018
  • By Admin
  • 800
  • 24-Dec-2018
Các thay đổi đã được áp dụng vào Server.+ Website:- Thay đổi website mới. - Cập nhật giao diện mới.- Cập nhật thêm các tính năng mới như transfer vpoint, view donate history.+ Ingame:- Loại bỏ instant 80
Server Update 26/12/2018
Server Update 26/12/2018
  • By Admin
  • 800
  • 26-Dec-2018
Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token
Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token
  • By Admin
  • 800
  • 26-Jan-2019
⚜️⚜️Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token 🔸LƯU Ý: Player sẽ phải tải thêm patch cho client tại mục 4 của: https://wotlk.viet-wow