VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Thông báo về việc Reset Emblem of Triumph

  • Posted at
  • 30-12-2018
Thông báo về việc Reset Emblem of Triumph

Vào 12h trưa ngày 31/12/2018. BQT sẽ tiến hành Reset Emblem of Triumph để phục vụ 1 số sự kiện ingame lâu dài. Vậy nên BQT thông báo để các bạn biết và có những giải pháp giải quyết Emblem of Triumph 1 cách hiệu quả và hợp lý nhất