VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Thông báo về việc thay đổi VietWow Gem

  • Posted at
  • 26-12-2018
Thông báo về việc thay đổi VietWow Gem

Hiện tại do chức năng transfer vpoint đã được đi vào hoạt động vậy nên BQT xin thông báo từ ngày 27/12/2018. VietWow Gems sẽ trở thành Soulbound. Viêc thay đổi này hứa hẹn rất nhiều tính năng mới sẽ được xuất hiện trong tương lai gần.

 

T/m. BQT VietWow