VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token

  • Posted at
  • 26-01-2019
🔸LƯU Ý: Player sẽ phải tải thêm patch cho client tại mục 4 của: https://wotlk.viet-wow.com/page/how-to-install 🎉Hệ thống Xmog token hoàn toàn mới: Players farm token. Sau đó dùng item xmog mail đến GM ingame (Vietwow)/ Gmail Donate ( blackmetal.vietwow@gmail.com ) để đổi token thành item xmog "Thuộc phiên bản Cataclysm"

⚜️⚜️Update Transmog phiên bản Cataclysm dành cho Xmog Token

🔸LƯU Ý: Player sẽ phải tải thêm patch cho client tại mục 4 của: https://wotlk.viet-wow.com/page/how-to-install

🎉Hệ thống Xmog token hoàn toàn mới: Players farm token. Sau đó dùng item xmog mail đến GM ingame (Vietwow)/ Gmail Donate ( blackmetal.vietwow@gmail.com ) để đổi token thành item xmog "Thuộc phiên bản Cataclysm"

10 Token sẽ được 1 món item xmog

20 Token sẽ được 1 món Item 2 Hands
o Ratio đổi Token từ Currency ingame: )


o 300 EoT = 10 Xmog Token
o 100 EoF = 10 Xmog Token
o 75k Honor = 3 Xmog Token

Dành cho Donator: Chọn item ko giới hạn từ phiên bản 4.0.x tới <= 7.1.5.
o Giá Vpoint dành cho Donator khi mua item xmog
o 100 Vpoint = Item Piece Xmog
o 200 Vpoint = Weapon 2 Hand Xmog

Khi đổi Xmog Token sang Item thì cần mail ingame token kèm nội dung muốn đổi và làm 1 mail tương tự tới địa chỉ Gmail
Đối với Donator thì chỉ cần gửi gmail kèm theo các thông tin như:
o Account:
o Character:
o Item Xmog muốn mua:

NPC đổi Token sẽ là NPC VietWow Services
Các item đổi chỉ mang tính chất transmog, không có stats + spell đi kèm do đó không ảnh hưởng tới game balance.